Disclaimer


Disclaimer 

Algemeen
De Bochane Groep verleent u hierbij toegang tot de website en publiceert hier teksten, afbeeldingen en andere materialen die door de Bochane Groep en derden zijn aangeleverd. De Bochane Groep behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

De informatie op de website is bedoeld als vrijblijvend. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van De Bochane Groep .

Beperkte aansprakelijkheid
De op de website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van De Bochane Groep.
In het bijzonder zijn alle prijzen op de website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij De Bochane Groep. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van De Bochane Groep, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

BOVAG voorwaarden
Bij De Bochane Groep zijn de algemene BOVAG voorwaarden van toepassing. Deze kunt u onderstaand downloaden.

Algemene Voorwaarden Auto BOVAG particulier
Algemene Voorwaarden-zakelijk-BOVAG-Autodealers

 

Bochane Groep scoort gemiddeld een 8.8
Dit is het gemiddelde cijfer uit 9581 beoordelingen
Bekijk reviews